Zasób 4

kandydaci

technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych to kierunek, który pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych z wykorzystaniem kosmetyków i aparatury najnowszej generacji. Absolwent policealnego studium kosmetycznego posiada również umiejętności z zakresu opracowania stóp i dłoni (manicure i pedicure) oraz potrafi wykonywać usługę makijażu.

Kierunek technik usług kosmetycznych jest skierowany dla osób, które chcą rozpocząć pracę w tym zawodzie, interesują się światem beauty lub chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu usług kosmetycznych.

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia:

 • dzienny – zajęcia trwają od poniedziałku do piątku – liczba zajęć w tygodniu wynosi średnio 28 godzin (w tym 11 godzin zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej).
 • zaoczny – zjazdy organizowane są dwa lub trzy razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Kwalifikacje:

Podstawa programowa 2019 r.:

 • FRK 04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do:

 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego
 • organizowania i prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej
 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
 • udzielania porad kosmetycznych
 • 31-letnie doświadczenie w kształceniu specjalistów
 • Prawie 100% zdawalność egzaminów państwowych
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym
 • Własna biblioteka ze specjalistycznym zbiorem woluminów do nauki zawodu, z katalogiem on-line oraz dostępem do baz pełnotekstowych: EBSCO i SCOPUS
 • Dostęp do MS Office 365
 • Współpraca z otoczeniem zewnętrznym
 • Współpraca z firmami zaopatrującymi gabinety kosmetyczne w specjalistyczne kosmetyki i narzędzia niezbędne do pracy
 • Własne w pełni wyposażone pracownie
 • Nowoczesny sprzęt kosmetologiczny
 • Narzędzia i materiały dydaktyczne dostępne w trakcie zajęć
 • Zaplecze sanitarne wyposażone w autoklawy klasy B przeznaczone do dekontaminacji narzędzi zabiegowych wielokrotnego użytku
 • Zajęcia praktyczne prowadzone przez osoby praktykujące w zawodzie
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone przez wykładowców akademickich
 • Dostęp do darmowych szkoleń on-line, których program wykracza poza program obowiązkowy

Opłaty

200 x 10 za rok*
 • Opłata rekrutacyjna: 50 zł
 • Wyprawka: 290 zł

Podolog

Rynek pracy branży kosmetycznej nieustannie się zmienia i rozwija. Pojawiają się nowoczesne technologie oraz zakres pożądanych umiejętności. Policealne Studium Kosmetyczne wychodzi naprzeciw aktualnemu rynku pracy dzięki poszerzonej oferty edukacyjnej o nowy zawód – podologię.

Podolog – to wysokiej klasy specjalista, posiadający umiejętności z zakresu nauk medycznych oraz kosmetycznych w obrębie kończyn dolnych (nóg i stóp). Dzięki ukierunkowanym przedmiotom m.in. jak ortopedia i traumatologia kończyn dolnych, podstaw anatomii i fizjologii kończyn dolnych, fizykoterapii w podologii, wykonywaniu zabiegów na zdrowej i chorej stopie czy wykonywaniu zabiegów fizjoterapeutycznych i masażu w podlogii absolwent policealnego studium może podjąć pracę m.in. w gabinetach podologicznych, kosmetycznych, kosmetologicznych, salonach spa, placówkach medycznych czy rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia:

 • stacjonarny


Kwalifikacje:

 • FRK 05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych


Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do:

 • organizowania i prowadzenia własnego gabinetu podologicznego.
 • pracy w gabinetach podologicznych, kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej,
 • pracy w Domach Pomocy Społecznej i Ośrodkach rehabilitacji,
 • pracy w zespole medycznym w poradniach: dermatologicznej, diabetologicznej, angiologicznej w zakresie pielęgnacji stopy cukrzycowej,
 • pracy w szpitalach, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w sanatoriach.
 • 31-letnie doświadczenie w kształceniu specjalistów
 • Prawie 100% zdawalność egzaminów państwowych
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym
 • Własna biblioteka ze specjalistycznym zbiorem woluminów do nauki zawodu, z katalogiem on-line oraz dostępem do baz pełnotekstowych: EBSCO i SCOPUS
 • Dostęp do MS Office 365
 • Własne w pełni wyposażone pracownie
 • Nowoczesny sprzęt diagnostyczny
 • Narzędzia podologiczne wysokiej klasy oraz materiały dydaktyczne dostępne w trakcie zajęć zapewniane przez szkołę
 • Zaplecze sanitarne wyposażone w autoklawy klasy B przeznaczone do dekontaminacji narzędzi zabiegowych wielokrotnego użytku
 • Zajęcia praktyczne prowadzone przez osoby praktykujące w zawodzie podologa
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone przez wykładowców akademickich
 • Współpraca z firmami zaopatrującymi gabinety podologiczne w specjalistyczne kosmetyki i narzędzia niezbędne do pracy (Gehwol, JK Surgical, IQ nails, Progline)
 • Dostęp do darmowych szkoleń on-line, których program wykracza poza program obowiązkowy

Opłaty

300 x 10 za rok*
 • Opłata rekrutacyjna: 50 zł
 • Wyprawka: 350 zł

Rekrutacja

Karolina Jaśkowiak

Referent ds. administracyjnych

Warunkiem przyjęcia do Policealnej Szkoły Kosmetycznej o jest złożenie kompletu następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do wykonania zawodu kosmetyczki
 • trzech zdjęć legitymacyjnych (podpisane na odwrocie ołówkiem)
 • podania – pobierz plik
 • formularzu – pobierz plik
 • ankiety – pobierz plik
 • klauzuli informacyjnej – pobierz plik
Zapoznaj się z naszym informatorem.

Słuchacze przyjmowani są od stycznia każdego roku, bez egzaminów wstępnych, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rok szkolny rozpoczyna się od września.

Dostęp do konta bankowego otrzymuje się po złożeniu dokumentów w Dziale Rekrutacji?

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do działu rekrutacji, który znajduje się w sekretariacie szkoły przy ul. Brzeźnickiej 3, na pierwszym piętrze za szklanymi drzwiami. 

Adres
ul. Brzeźnicka 3
60-133 Poznań
Social Media
Kontakt
sekretariat@studium-kosmetyczne.pl
tel.: (61) 655-85-72
fax: (61) 655-85-70