Fanpage
Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebook.
Kursy
Zapraszamy do zapoznania się z nową edycją kursów.

O nas

Doświadczenie

Istniejemy na rynku od 1991r. Założycielem Studium jest mgr Aniela Goc - Mistrz kosmetyki i prekursorka kształcenia kosmetyczek. Zasłużony pedagog z wieloletnim doświadczeniem i bogatym dorobkiem zawodowym. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej z prawem do przeprowadzania egzaminu zawodowego.

Kompetencje

Zapewniamy najwyższy standard nauczania. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i ćwiczeniowych. Posiadamy pracownie kosmetyki oraz fizykoterapii oraz bibliotekę z bogatym zbiorem fachowej literatury.

Perspektywy

Poza regularnym tokiem nauczania zapewniamy możliwość udziału w licznych pokazach i szkoleniach polskich i zagranicznych firm kosmetycznych będących okazją do otrzymywania certyfikatów.


Studium kosmetyczne

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia:

 • dzienny – zajęcia trwają od poniedziałku do piątku – liczba zajęć w tygodniu wynosi średnio 28 godzin (w tym 11 godzin zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej).
 • zaoczny – zjazdy organizowane są dwa lub trzy razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Kwalifikacje:

Podstawa programowa 2019 r.:

 • FRK 04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do:

 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego
 • organizowania i prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej
 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
 • udzielania porad kosmetycznych

 

Typ szkoły: Szkoła policealna – forma dzienna, 2 letni okres nauczania
Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol: 514207
Podbudowa programowa: Szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: FRK 04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania

I II

I semestr

(16 tyg)

II semestr

(16 tyg)

III semestr

(16 tyg)

IV semestr

(16 tyg)

Przedmioty ogólnokształcące
1. Wychowanie fizyczne   3 3 3 3 192
Łączna liczba godzin  3 3 3 3 192
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym    2       32
2. Podstawy anatomii    3 3     96
3. Podstawy dermatologii    2 3     80
4. Kosmetyka    3 5 5 7 320
5. Preparatyka kosmetyczna    2 3     80
6. Podstawy fizykoterapii    2       32
7. Podstawy zdrowego żywienia         2 32
8. Komunikacja społeczna i podstawy marketingu       2   32
9. Język obcy zawodowy (j. angielski)       2 2 64

10. Informatyka w kosmetyce

      2   32
Łączna liczba godzin  14 14 11 11 800
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Pracownia makijażu i stylizacji     2 2 2 96
2. Pracownia makijażu kosmetycznego     2 2 2 96
3. Pracownia kosmetyki twarzy   10 2 2 2 256
4. Pracownia kosmetyki ciała       4 4 128
5. Pracownia kosmetyki dłoni i stóp     4 3 3 160
6. Pracownia fizykotreapii     1 1 1 48
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna   1       16
Łączna liczba godzin 11 11 14 14 800
Tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych 28 28 28 28 1792
 
Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
semestr II - zgodnie z podstawą programową 2 70
semestr IV - zgodnie z podstawą programową 2 70
Razem 4 140
Typ szkoły: Szkoła policealna – forma zaoczna, 2 letni okres nauczania
Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol: 514207
Podbudowa programowa: Szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: FRK 04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania

I II

I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

Przedmioty ogólnokształcące
1. Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Łączna liczba godzin 10 10     20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym 10       10
2. Podstawy anatomii i fizjologii 20 20     40
3. Podstawy dermatologii 15 20     35
4. Kosmetyka 16 20 30 45 111
5. Preparatyka kosmetyczna 12 25     37
6. Podstawy fizykoterapii 12       12
7. Podstawy zdrowego żywienia       15 15
8. Komunikacja społeczna i podstawy marketingu     15   15
9. Język obcy zawodowy (j. angielski)     15 15 30
10. Informatyka w kosmetyce     15   15
Łączna liczba godzin 85 85 75 75 320
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Pracownia makijażu i stylizacji   15 15 15 45
2. Pracownia makijażu kosmetycznego   15 15 15 45
3. Pracownia kosmetyki twarzy 74 15 15 15 119
4. Pracownia kosmetyki ciała     25 25 50
5. Pracownia kosmetyki dłoni i stóp   25 20 20 65
6. Pracownia fizykoterapii   10 10 10 30
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna 6       6
Łączna liczba godzin 80 80 100 100 360
Razem: 175 175 175 175 700
           
 
Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
semestr II - zgodnie z podstawą programową 2 70
semestr IV - zgodnie z podstawą programową 2 70
Razem 4 140

Podstawa programowa 2019r.:

 • FRK 04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 • profesjonalne pokazy kosmetyczne
 • klasyczny masaż leczniczy
 • makijaż z elementami wizażu

Statut Studium - tryb dzienny (pdf)

Statut Studium - tryb zaoczny (pdf)

PODOLOG


Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia:

 • stacjonarny

Kwalifikacje:

 • FRK 05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do:

 • organizowania i prowadzenia własnego gabinetu podologicznego.
 • pracy w gabinetach podologicznych, kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej,
 • pracy w Domach Pomocy Społecznej i Ośrodkach rehabilitacji,
 • pracy w zespole medycznym w poradniach: dermatologicznej, diabetologicznej, angiologicznej w zakresie pielęgnacji stopy cukrzycowej,
 • pracy w szpitalach, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w sanatoriach.
 
Typ szkoły: Szkoła policealna – forma stacjonarna, 2 letni okres nauczania
Zawód: Podolog; symbol: 323-014
Podbudowa programowa: Szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: FRK 05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania 2 letnim

I II

I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

Przedmioty ogólnokształcące
1. Podstawy przedsiębiorczości*     32   32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym 32       32
2. Podstawy anatomii i fizjologii kończyn dolnych 48       48
3. Dermatologia w podologii   16     16
4. Ortopedia i traumatologia kończyn dolnych     32   32
5. Podstawy podologii 48 32     80
6. Podstawy diabetologii   32     32
7. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce podologicznej       48 48
8. Fizykoterapia w podologii 32   48   80
9. Preparatyka kosmetyczna w podologii   32     32
10. Mikrobiologia   32     32
11. Komunikacja społeczna i podstawy marketingu       32 32
12. Język obcy zawodowy       32 32
13. Informatyka w podologii       32 32
Łączna liczba godzin 10 9 9 9 592
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Wykonywanie zabiegów na zdrowej i chorej stopie 128 128 128 128 496
2. Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i masażu w podlogii   32 32 32 96
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna 16       16
Łączna liczba godzin 144 160 160 160 624
Tygodniwy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych 304 304 304 304 1216
*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
Praktyka zawodowa:
 • Semestr II - 4 tyg. (140 godz.)
 • Semestr III - 2 tyg. (70 godz.)
 • Semestr IV - 2 tyg. (70 godz.)
 

Podstawa programowa 2019r.:

 • FRK 05 - Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

DYREKTOR


 mgr Danuta Żbikowska

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


 •  Wychowanie fizyczne
  • dr Grażyna Szmyt
 • Podstawy przedsiębiorczości
  • dr Małgorzata Dłużewska

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM-TEORETYCZNYM


 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym
  • mgr Danuta Żbikowska
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Podstawy dermatologii
  • dr Marian Jakubowicz
 • Kosmetyka
 • Preparatyka kosmetyczna
 • Podstawy fizykoterapii
  • mgr Katarzyna Grenda-Wolny
 • Podstawy zdrowego żywienia
  • mgr Danuta Żbikowska
 • Komunikacja społeczna i podstawy marketingu
  • mgr Karolina Mostowska
 • Język obcy zawodowy (angielski)
  • mgr Jarosław Skrobich
  • mgr Aldona Nyka
 • Informatyka w kosmetyce
  • mgr Iwona Czechowicz

 PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM-PRAKTYCZNYM


 • Pracownia makijażu i stylizacji
 • Pracownia masażu kosmetycznego
 • Pracownia kosmetyki twarzy
 • Pracownia kosmetyki ciała
 • Pracownia kosmetyki dłoni i stóp
  • mgr Dorota Gaffke-Zabor
  • mgr Alicja Matuszewska
  • lic. Małgorzata Konwińska
  • mgr Kinga Sierżant
 • Pracownia fizykoterapii
  • mgr inż. Marek Wolny
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • mgr Danuta Żbikowska

Historia szkoły

Założycielem i właścicielem Policealnego Studium Kosmetycznego jest mgr Aniela Goc.

Mistrz kosmetyki i prekursorka dwuletniego kształcenia kosmetyczek w Poznaniu. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Kosmetycznego. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001) oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2008). Zasłużony pedagog z wieloletnim doświadczeniem i bogatym dorobkiem zawodowym. Wysokiej klasy specjalista kosmetolog. W 2000 roku założyła Wyższą Szkołę Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, w której pełni funkcję Kanclerza.

 

Kontakt


Policealne Studium Kosmetyczne

ul. Brzeźnicka 3

60-133 Poznań


(61) 655 85 72

sekretariat@studium-kosmetyczne.pl

Mapa

 

mapa

Odwiedź równieżlogo small