kandydaci UA

technik usług kosmetycznych

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia:

 • dzienny – zajęcia trwają od poniedziałku do piątku – liczba zajęć w tygodniu wynosi średnio 28 godzin (w tym 11 godzin zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej).
 • zaoczny – zjazdy organizowane są dwa lub trzy razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Kwalifikacje:

Podstawa programowa 2019 r.:

 • FRK 04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do:

 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego
 • organizowania i prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej
 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
 • udzielania porad kosmetycznych

Podolog

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia:

 • stacjonarny

Kwalifikacje:

 • FRK 05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do:

 • organizowania i prowadzenia własnego gabinetu podologicznego.
 • pracy w gabinetach podologicznych, kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej,
 • pracy w Domach Pomocy Społecznej i Ośrodkach rehabilitacji,
 • pracy w zespole medycznym w poradniach: dermatologicznej, diabetologicznej, angiologicznej w zakresie pielęgnacji stopy cukrzycowej,
 • pracy w szpitalach, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w sanatoriach.

rekrutacja

Słuchacze przyjmowani są od stycznia każdego roku, bez egzaminów wstępnych, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rok szkolny rozpoczyna się od września.

Warunkiem przyjęcia do Policealnego Studium Kosmetycznego jest złożenie kompletu następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał)

 • zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do wykonania zawodu kosmetyczki

 • trzech zdjęć legitymacyjnych (podpisane na odwrocie ołówkiem)

 • podania – pobierz plik

 • formularzu – pobierz plik

 • ankiety – pobierz plik

 • klauzuli informacyjnej – pobierz plik

Dostęp do konta bankowego otrzymuje się po złożeniu dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Instrukcja postępowania podczas rekrutacji

Informator

Rekrutacja:

Oskar Wieruszewski

tel.: (61) 655-85-85

pn-pt. 09:00-15:00

Adres
ul. Brzeźnicka 3
60-133 Poznań
Social
Kontakt
sekretariat@studium-kosmetyczne.pl
tel.: (61) 655-85-72
fax: (61) 655-85-70