Fanpage
Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebook.
Kursy
Zapraszamy do zapoznania się z nową edycją kursów.

Komunikaty

 

Słuchaczki II roku na egzamin potwiedzający kwalifikacje zawodowe FRK. 04 przynoszą:

Egzamin pisemny – elektroniczny:

 • czarny dlugopis
 • kalkulator prosty

Egzamin praktyczny:

 • kalkulator prosty – 1 szt.
 • linijka 15 – 20 cm – 1 szt.
 • ołówek hb – 1 szt.
 • temperówka – 1 szt.
 • gumka – 1 szt.
 • kredki ołówkowe 12 kolorów
 • cienkopis czarny – 1 szt.

 

 • AU.61 – część pisemna – 22.06.2021 r., godz. 12.00, s. 306
 • AU.61 – część praktyczna – 21.06.2021 r., godz. 13, s. 306
 • AU.62 – część pisemna – 22.06.2021 r., godz. 14.00, s. 306
 • AU.62 – część praktyczna – 25.06.2021 r., godz. 8.00, s. 203

Pobierz

Komunikat Organu Prowadzącego
Policealne Studium Kosmetyczne

W związku z decyzją wywołaną pandemią wirusa COVID-19, ogłoszoną przez Organ Państwa i komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wprowadzenia strefy czerwonej w Poznaniu i ograniczeń dotyczących szkolnictwa tj. obowiązywania nauczania w trybie zdalnym w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych (z wyłączeniem zajęć praktycznych), mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo Słuchaczy Organ prowadzący ustala co następuje:

w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. „w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym w Policealnym Studium Kosmetycznym ujęte w podstawie programowej będą odbywały się w formie zdalnej do odwołania. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w formie tradycyjnej.
Zajęcia będą odbywać się wg nowego planu zajęć umieszczonego na stronie Policealnego Studium Kosmetycznego celem realizacji podstawy programowej na rok 2020/2021. Mając na uwadze powyższe, wskazujemy iż wszelkie prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły nie ulegają zmianie. Dotyczy to w szczególności obowiązku uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uiszczania opłat z nimi związanych.
O przebiegu sytuacji będziemy informować Słuchaczy, Nauczycieli oraz Pracowników w kolejnych komunikatach na stronie szkoły.
W trosce o dobro i bezpieczeństwo naszej społeczności apelujemy o przestrzeganie zaleceń Organów Państwa: o nakazie pozostawania w domu, noszeniu rękawiczek i maseczek ochronnych, zdalnym wykonywaniu niezbędnych czynności. W tych trudnych czasach ważna jest wzajemna pomoc, szacunek i życzliwość.

Organ Prowadzący PSK A. Goc

Kontakt z Dyrektorem Studium, Pracownikami Sekretariatu, Rekrutacji, Biblioteki oraz Administracji Policealnego Studium Kosmetycznego A. Goc możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00 poprzez:

• tel. 61 655 85 72

• email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I ROK

Uprzejmie informujemy, że inauguracja roku szkolnego 2020/2021 nastąpi w sobotę, 12 września 2020 r. o godz. 13.00 s 05.

Po inauguracji zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z planem zajęć.

II ROK

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 12 września 2020 r. wg planu zajęć.

I ROK

Uprzejmie informujemy, że inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek, 01 września 2020 r. o godz. 13.00 s 05.

I rok - po inauguracji odbędzie się spotkanie z opiekunem

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 02 września 2020 r. wg planu zajęć.

II ROK

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 02 września 2020 r. wg planu zajęć.

 • 12-13.09.2020
 • 26-27.09.2020
 • 10-11.10.2020
 • 24-25.10.2020
 • 07-08.11.2020
 • 14-15.11.2020
 • 28-29.11.2020
 • 05-06.12.2020
 • 19-20.12.2020
 • 09-10.01.2021

SESJA EGZAMINACYJNA:

 • 15 – 17.01.2021 i 23 – 24.01.2021

SESJA POPRAWKOWA:

 • 30.01.2021

Termin oddania prac semestralnych: 09.05.2021r.

Tematy prac - Pobierz

W związku z pandemią wirusa COVID-19, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo Słuchaczy, Dyrekcja ustala co następuje:

w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) orazRozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. „w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”zajęcia dydaktyczne w Policealnym Studium Kosmetycznym ujęte w podstawie programowej do odwołania będą się odbywały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Zajęcia dydaktyczne, które nie zostaną zrealizowane w formie zdalnej, zostaną przeprowadzone w formie tradycyjnej, po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć związanych z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2COVID-19.

Jednocześnie wskazujemy, iż Policealne Studium Kosmetyczne nieprzerwanie prowadzi zajęcia dydaktyczne. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na mocy art. 30c w zw. z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm) jest „innym sposobem kształcenia”, który jest w pełni uznawany za realizację podstawy programowej na rok 2019/2020. W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Mając na uwadze powyższe, wskazujemy iż wszelkie prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły nie ulegają zmianie. Dotyczy to w szczególności obowiązku uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uiszczania opłat z nimi związanych.

W trosce o dobro i bezpieczeństwo naszej społeczności apelujemy o przestrzeganie zaleceń Organów Państwa: o nakazie pozostawania w domu, noszeniu rękawiczek i maseczek ochronnych, zdalnym wykonywaniu niezbędnych czynności. W tych trudnych czasach ważna jest wzajemna pomoc, szacunek i życzliwość.

Organ Prowadzący PSK A. Goc

Informujemy, że od dnia 11.03.2020 do odwołania kontakt z Dyrektorem Studium, Pracownikami Sekretariatu, Rekrutacji, Biblioteki oraz Administracji Policealnego Studium Kosmetycznego A. Goc możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00 poprzez:

 • tel. 61 655 85 72
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O przebiegu sytuacji będziemy informować Słuchaczy, Nauczycieli oraz Pracowników w kolejnych komunikatach na stronie szkoły.


Plany i dokumenty do pobrania


Biblioteka

Pracownik biblioteki: dr Magdalena Komosa-Kaźmierczak

Biblioteka zaprasza słuchaczy w godzinach:

 • Poniedziałek 09:00-16:00
 • Wtorek 09:00-16:00
 • Środa 09:00-16:00
 • Czwartek 09:00-16:00
 • Piątek 09:00-16:30
 • Sobota 09:00-15:30

Logowanie do eHMS

 

Kontakt


Policealne Studium Kosmetyczne

ul. Brzeźnicka 3

60-133 Poznań


(61) 655 85 72

sekretariat@studium-kosmetyczne.pl

Mapa

 

mapa

Odwiedź równieżlogo small