Fanpage
Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebook.
Kursy
Zapraszamy do zapoznania się z nową edycją kursów.

Warunki rekrutacji

Słuchacze przyjmowani są od stycznia każdego roku, bez egzaminów wstępnych, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rok szkolny rozpoczyna się od września.

Warunkiem przyjęcia do Policealnego Studium Kosmetycznego jest złożenie kompletu następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do wykonania zawodu kosmetyczki
 • trzech zdjęć legitymacyjnych (podpisane na odwrocie ołówkiem)
 • podania - pobierz plik
 • formularzu - pobierz plik
 • ankiety - pobierz plik
 • klauzuli informacyjnej - pobierz plik

Dostęp do konta bankowego otrzymuje się po złożeniu dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Instrukcja postępowania podczas rekrutacji

Informator

Rekrutacja:

mgr Justyna Jaśkowiak

tel.: (61) 655-85-85

pn-pt. 09:00-15:00


Opłaty

1900zł/rok

 • Opłata rekrutacyjna: 50zł
 • Wyprawka: 230zł
 • Płatność: 10 x 190zł
 • Tryb: dzienny, zaoczny

Studium kosmetyczne

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia: dzienny, zaoczny

Kwalifikacje:

 • I rok nauki AU.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, szyi i dekoltu
 • II rok nauki AU.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych dłoni, stóp i ciała

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku – liczba zajęć w tygodniu wynosi średnio 28 godzin (w tym 11 godzin zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej).

Zjazdy organizowane są dwa lub trzy razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do:

 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego
 • organizowania i prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej
 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
 • udzielania porad kosmetycznych

 

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania

I II

I semestr

(16 tyg)

II semestr

(16 tyg)

III semestr

(16 tyg)

IV semestr

(16 tyg)

Przedmioty ogólnokształcące
1. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 192
Łączna liczba godzin 3 3 3 3 192
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 2 2 2 2 128
2. Język obcy w kosmetyce 2 2 2 2 128
3. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 3 2 2 3 160
4. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 5 7     192
5. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała     6 6 192
Łączna liczba godzin 12 13 12 13 800
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu 13 12     400
2. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała     13 12 400
Łączna liczba godzin 13 12 13 12 800
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 25 25 25 25 1600
Tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych 28 28 28 28 1792
 
Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
semestr I - zgodnie z podstawą programową    
semestr II - zgodnie z podstawą programową 2 80
semestr III - zgodnie z podstawą programową    
semestr IV - zgodnie z podstawą programową 2 80
Razem 4 160
 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania

I II

I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

Przedmioty ogólnokształcące
1. Podstawy przedsiębiorczości   10 10   20
Łączna liczba godzin   10 10   20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 10 10 10 10 40
2. Język obcy w kosmetyce 10 10 10 10 40
3. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 30 20 20 25 95
4. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 35 45     80
5. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała     35 50 85
Łączna liczba godzin 85 85 75 95 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu 90 80     170
2. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała     90 80 170
Łączna liczba godzin 90 80 90 80 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 165 165 175 680
Tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
 
Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
semestr I - zgodnie z podstawą programową    
semestr II - zgodnie z podstawą programową 2 80
semestr III - zgodnie z podstawą programową    
semestr IV - zgodnie z podstawą programową 2 80
Razem 4 160

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 odbywa się pod koniec klasy I

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 odbywa się pod koniec klasy II

 • profesjonalne pokazy kosmetyczne
 • klasyczny masaż leczniczy
 • makijaż z elementami wizażu

Statut Studium (pdf)

 

Kontakt


Policealne Studium Kosmetyczne

ul. Brzeźnicka 3

60-133 Poznań


(61) 655 85 72

sekretariat@studium-kosmetyczne.pl

Mapa

 

mapa

Odwiedź równieżlogo small