Kursy
Zapraszamy do zapoznania się z nową edycją kursów.
Fanpage
Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebook.

Warunki rekrutacji


Słuchacze przyjmowani są od stycznia każdego roku, bez egzaminów wstępnych, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rok szkolny rozpoczyna się od września.

Warunkiem przyjęcia do Policealnego Studium Kosmetycznego jest złożenie kompletu następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do wykonania zawodu kosmetyczki
 • trzech zdjęć legitymacyjnych (podpisane na odwrocie ołówkiem)
 • podania - pobierz plik
 • formularzu - pobierz plik
 • ankiety - pobierz plik
 • klauzuli informacyjnej - pobierz plik

Dostęp do konta bankowego otrzymuje się po złożeniu dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Instrukcja postępowania podczas rekrutacji

Informator

Rekrutacja:

Oskar Wieruszewski

tel.: (61) 655-85-85

pn-pt. 09:00-15:00


Opłaty

 • Technik usług kosmetycznych

2000zł/rok

 • Opłata rekrutacyjna: 50zł
 • Wyprawka: 270zł
 • Płatność: 10 x 200zł
 • Tryb: dzienny, zaoczny
 • Podolog

2900zł/rok

 • Opłata rekrutacyjna: 50zł
 • Wyprawka: 190zł
 • Płatność: 10 x 290zł
 • Tryb: dzienny

Studium kosmetyczne

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia:

 • dzienny – zajęcia trwają od poniedziałku do piątku – liczba zajęć w tygodniu wynosi średnio 28 godzin (w tym 11 godzin zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej).
 • zaoczny – zjazdy organizowane są dwa lub trzy razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Kwalifikacje:

Podstawa programowa 2019 r.:

 • FRK 04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do:

 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego
 • organizowania i prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej
 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
 • udzielania porad kosmetycznych

 

Typ szkoły: Szkoła policealna – forma dzienna, 2 letni okres nauczania
Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol: 514207
Podbudowa programowa: Szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: FRK 04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania

I II

I semestr

(16 tyg)

II semestr

(16 tyg)

III semestr

(16 tyg)

IV semestr

(16 tyg)

Przedmioty ogólnokształcące
1. Wychowanie fizyczne   3 3 3 3 192
Łączna liczba godzin  3 3 3 3 192
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym    2       32
2. Podstawy anatomii    3 3     96
3. Podstawy dermatologii    2 3     80
4. Kosmetyka    3 5 5 7 320
5. Preparatyka kosmetyczna    2 3     80
6. Podstawy fizykoterapii    2       32
7. Podstawy zdrowego żywienia         2 32
8. Komunikacja społeczna i podstawy marketingu       2   32
9. Język obcy zawodowy (j. angielski)       2 2 64

10. Informatyka w kosmetyce

      2   32
Łączna liczba godzin  14 14 11 11 800
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Pracownia makijażu i stylizacji     2 2 2 96
2. Pracownia makijażu kosmetycznego     2 2 2 96
3. Pracownia kosmetyki twarzy   10 2 2 2 256
4. Pracownia kosmetyki ciała       4 4 128
5. Pracownia kosmetyki dłoni i stóp     4 3 3 160
6. Pracownia fizykotreapii     1 1 1 48
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna   1       16
Łączna liczba godzin 11 11 14 14 800
Tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych 28 28 28 28 1792
 
Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
semestr II - zgodnie z podstawą programową 2 70
semestr IV - zgodnie z podstawą programową 2 70
Razem 4 140
Typ szkoły: Szkoła policealna – forma zaoczna, 2 letni okres nauczania
Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol: 514207
Podbudowa programowa: Szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: FRK 04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania

I II

I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

Przedmioty ogólnokształcące
1. Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Łączna liczba godzin 10 10     20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym 10       10
2. Podstawy anatomii i fizjologii 20 20     40
3. Podstawy dermatologii 15 20     35
4. Kosmetyka 16 20 30 45 111
5. Preparatyka kosmetyczna 12 25     37
6. Podstawy fizykoterapii 12       12
7. Podstawy zdrowego żywienia       15 15
8. Komunikacja społeczna i podstawy marketingu     15   15
9. Język obcy zawodowy (j. angielski)     15 15 30
10. Informatyka w kosmetyce     15   15
Łączna liczba godzin 85 85 75 75 320
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Pracownia makijażu i stylizacji   15 15 15 45
2. Pracownia makijażu kosmetycznego   15 15 15 45
3. Pracownia kosmetyki twarzy 74 15 15 15 119
4. Pracownia kosmetyki ciała     25 25 50
5. Pracownia kosmetyki dłoni i stóp   25 20 20 65
6. Pracownia fizykoterapii   10 10 10 30
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna 6       6
Łączna liczba godzin 80 80 100 100 360
Razem: 175 175 175 175 700
           
 
Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
semestr II - zgodnie z podstawą programową 2 70
semestr IV - zgodnie z podstawą programową 2 70
Razem 4 140

Podstawa programowa 2019r.:

 • FRK 04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 • profesjonalne pokazy kosmetyczne
 • klasyczny masaż leczniczy
 • makijaż z elementami wizażu

Statut Studium - tryb dzienny (pdf)

Statut Studium - tryb zaoczny (pdf)

PODOLOG


Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia:

 • stacjonarny

Kwalifikacje:

 • FRK 05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do:

 • organizowania i prowadzenia własnego gabinetu podologicznego.
 • pracy w gabinetach podologicznych, kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej,
 • pracy w Domach Pomocy Społecznej i Ośrodkach rehabilitacji,
 • pracy w zespole medycznym w poradniach: dermatologicznej, diabetologicznej, angiologicznej w zakresie pielęgnacji stopy cukrzycowej,
 • pracy w szpitalach, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w sanatoriach.
 
Typ szkoły: Szkoła policealna – forma stacjonarna, 2 letni okres nauczania
Zawód: Podolog; symbol: 323-014
Podbudowa programowa: Szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: FRK 05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania 2 letnim

I II

I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

Przedmioty ogólnokształcące
1. Podstawy przedsiębiorczości*     32   32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym 32       32
2. Podstawy anatomii i fizjologii kończyn dolnych 48       48
3. Dermatologia w podologii   16     16
4. Ortopedia i traumatologia kończyn dolnych     32   32
5. Podstawy podologii 48 32     80
6. Podstawy diabetologii   32     32
7. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce podologicznej       48 48
8. Fizykoterapia w podologii 32   48   80
9. Preparatyka kosmetyczna w podologii   32     32
10. Mikrobiologia   32     32
11. Komunikacja społeczna i podstawy marketingu       32 32
12. Język obcy zawodowy       32 32
13. Informatyka w podologii       32 32
Łączna liczba godzin 10 9 9 9 592
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Wykonywanie zabiegów na zdrowej i chorej stopie 128 128 128 128 496
2. Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i masażu w podlogii   32 32 32 96
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna 16       16
Łączna liczba godzin 144 160 160 160 624
Tygodniwy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych 304 304 304 304 1216
*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
Praktyka zawodowa:
 • Semestr II - 4 tyg. (140 godz.)
 • Semestr III - 2 tyg. (70 godz.)
 • Semestr IV - 2 tyg. (70 godz.)
 

Podstawa programowa 2019r.:

 • FRK 05 - Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

 

Kontakt


Policealne Studium Kosmetyczne

ul. Brzeźnicka 3

60-133 Poznań


(61) 655 85 72

sekretariat@studium-kosmetyczne.pl

Mapa

 

mapa

Odwiedź równieżlogo small