Kursy
Zapraszamy do zapoznania się z nową edycją kursów.
Fanpage
Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebook.

Komunikaty

W związku z pandemią wirusa COVID-19, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo Słuchaczy, Dyrekcja ustala co następuje:

w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) orazRozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. „w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”zajęcia dydaktyczne w Policealnym Studium Kosmetycznym ujęte w podstawie programowej do odwołania będą się odbywały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Zajęcia dydaktyczne, które nie zostaną zrealizowane w formie zdalnej, zostaną przeprowadzone w formie tradycyjnej, po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć związanych z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2COVID-19.

Jednocześnie wskazujemy, iż Policealne Studium Kosmetyczne nieprzerwanie prowadzi zajęcia dydaktyczne. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na mocy art. 30c w zw. z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm) jest „innym sposobem kształcenia”, który jest w pełni uznawany za realizację podstawy programowej na rok 2019/2020. W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Mając na uwadze powyższe, wskazujemy iż wszelkie prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły nie ulegają zmianie. Dotyczy to w szczególności obowiązku uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uiszczania opłat z nimi związanych.

W trosce o dobro i bezpieczeństwo naszej społeczności apelujemy o przestrzeganie zaleceń Organów Państwa: o nakazie pozostawania w domu, noszeniu rękawiczek i maseczek ochronnych, zdalnym wykonywaniu niezbędnych czynności. W tych trudnych czasach ważna jest wzajemna pomoc, szacunek i życzliwość.

Organ Prowadzący PSK A. Goc


Plany i dokumenty do pobrania


Biblioteka

Pracownik biblioteki: dr Magdalena Komosa-Kaźmierczak

Biblioteka zaprasza słuchaczy w godzinach:

  • Poniedziałek 09:00-16:00
  • Wtorek 09:00-16:00
  • Środa 09:00-16:00
  • Czwartek 09:00-16:00
  • Piątek 09:00-16:30
  • Sobota 09:00-15:30

Logowanie do eHMS

 

Kontakt


Policealne Studium Kosmetyczne

ul. Brzeźnicka 3

60-133 Poznań


(61) 655 85 72

sekretariat@studium-kosmetyczne.pl

Mapa

 

mapa

Odwiedź równieżlogo small