Tematy prac semestralnych

Prace semestralne I rok I semestr Ostateczny termin złożenia prac semestralnych ustalony jest na dzień 03.12.2022 r. Podstawy przedsiębiorczości: Forma organizacyjno-prawna i sposób rozliczeń podatkowo-ubezpieczeniowych dla gabinetu kosmetycznego – uzasadnienie wyboru. BHP w gabinecie kosmetycznym: Plan higieny gabinetu kosmetycznego. Podstawy anatomii i fizjologii: Kości twarzoczaszki, mięśnie, naczynia i nerwy twarzy. Podstawy dermatologii: Pielęgnacja kosmetyczna w […]